به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

مستند اجتماعی

آدم بهانه بود برای هبوط عشق

0

یک جهان راز درآمیخته به نگاه

0

هیاهوی خواب

0

نوستالژی

0

مسافر تاریخ

0

گمشده در زمان

0

در راه مانده

0

زندگی5

0

زندگی4

0

زندگی1

0

صفحه‌ها