به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پرتره

نگاه کودکانه

0

نگاه کودکانه

0

نگاهت را نمی فهمند پیرمرد

0

کودک گرسنه هندی

0

بدون عنوان

0

((عمر))

0

رنج روزگار

0

عبور زمان

0

کودکانه

0

محمد رفیعی

0

صفحه‌ها